Customer Engagement & Dynamics CRM Forum

 • 1.  CRM - Email Automation

  Posted 21 days ago
  Bên cạnh đó các công cụ Email marketing còn có thể tích hợp với phần mềm CRM, từ đó có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Dữ liệu khách hàng sau khi thu về từ các chiến dịch marketing sẽ được đồng bộ tự động sang phần mềm CRM. Trên CRM, dữ liệu khách hàng sẽ được chăm sóc tiếp bởi bộ phận sales. Ngay khi chuyển đổi thành khách hàng chính thức thì trạng thái và thông tin khách hàng sẽ được cập nhật ngược lại Mautic để khởi động kịch bản chăm sóc khách hàng tương ứng trên Mautic.

  ------------------------------
  OnlineCRM Consultant
  onlinecrm.vn
  1900282890
  Hồ Chí Minh
  ------------------------------


If you've found this thread useful, dive deeper into User Group community content by role